Privacyverklaring

Laatst aangepast op 8 januari 2023

“Energietoeslag-aanvragen.nl” respecteert je privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt je op de hoogte hoe “Energietoeslag-aanvragen.nl” omgaat met je persoonsgegevens. De privacyverklaring is geldig voor alle activiteiten en voor alle websites in beheer van “Energietoeslag-aanvragen.nl”. Heb je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen dan kunt u via hier contact met ons opnemen.

1. Hoe waarborgen wij je privacy?

– “Energietoeslag-aanvragen.nl” houdt zich uiteraard aan de wettelijke richtlijnen zoals bepaald in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

– “Energietoeslag-aanvragen.nl” zal nooit persoonsgegevens verkopen/verhuren/weggeven aan derden. Bedrijven die we inschakelen om ons te helpen bij het behalen van onze doelstellingen, hebben altijd een verwerkersovereenkomst met “Energietoeslag-aanvragen.nl” waarin de privacy en veiligheid van persoonsgegevens worden gegarandeerd.

2. Veiligheid van jouw persoonsgegevens

“Energietoeslag-aanvragen.nl” zal alles in het werk stellen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens optimaal te garanderen. “Energietoeslag-aanvragen.nl” heeft de juiste technische, organisatorische en administratieve maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en elke vorm van onwettige verwerking. De toegang tot persoonsgegevens is alleen via persoonlijke inlognamen met wachtwoorden toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie. Al je gegevens, dus niet alleen de gevoelige informatie zoals betaalgegevens, zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten (bijvoorbeeld onze medewerkers donateursadministratie) hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

Onze website(s) zijn beveiligd door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dat is een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan meldt de internetbrowser meestal links van het webadres dat je op een veilige site bent.

3. Waarom leggen we gegevens vast?

Niet-persoonsgegevens over het gebruik van de websites en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit, legt “Energietoeslag-aanvragen.nl” vast om onder meer te kunnen analyseren hoe bezoekers de websites van “Energietoeslag-aanvragen.nl” gebruiken. Doel daarvan is dat we zowel de website kunnen verbeteren als een zinvolle website-ervaring kunnen bieden.

4. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

In verband met mogelijke administratieve acties worden gepersonaliseerde gegevens van relaties die niet meer actief zijn bij “Energietoeslag-aanvragen.nl”, een bepaalde periode bewaard. Na die termijn worden gegevens totaal geanonimiseerd bewaard, zonder enig persoonlijk kenmerk.

Wijzigingen privacyverklaring

“Energietoeslag-aanvragen.nl” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.