Purmerend

Het kabinet heeft eind 2021 toegezegd dat huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag ontvangen. De Nederlandse overheid betaalt deze toeslag uit aan de gemeenten.

Wie komt in aanmerking voor de toeslag

Huishoudens die de toeslag niet automatisch hebben ontvangen, maar hier mogelijk wel voor in aanmerking komen, kunnen de toeslag zelf aanvragen bij de gemeente via een formulier.

Ook huishoudens met een (iets) hoger inkomen kunnen mogelijk aanspraak maken op de energietoeslag. Op deze pagina vindt u meer informatie en de voorwaarden.

Welke huishoudens komen er in aanmerking?

 • Huishoudens met een bijstandsuitkering
 • Huishoudens met een laag inkomen of net boven het sociaal minimum, waaronder ook zelfstandige ondernemers.

Wat is een laag inkomen?

Een laag inkomen, is een inkomen op of net boven het sociaal minimum.

Bent u hoofdbewoner of kamerhuurder, dan heeft u mogelijk ook recht op de energietoeslag als uw inkomen niet meer bedraagt dan:

 • Alleenstaand of alleenstaande ouder (21 jaar tot AOW-leeftijd) € 1.346
 • Alleenstaand of alleenstaande ouder (vanaf AOW-leeftijd) € 1.463
 • Samenwonend/gehuwd (21 jaar tot AOW-leeftijd) € 1.794
 • Samenwonend/gehuwd (Vanaf AOW-leeftijd) € 1.876

Bent u de hoofdbewoner en woont u samen met anderen van 21 jaar of ouder in één huis dan is mogelijk de kostendelersnorm op u van toepassing. Om voor energietoeslag in aanmerking te komen gelden de volgende inkomensgrenzen.

U bent alleenstaande en:

 • er woont één ander persoon van 21 jaar of ouder in uw woning € 1.047
 • er wonen twee andere personen van 21 jaar of ouder in uw woning € 947
 • er wonen drie andere personen van 21 jaar of ouder in uw woning € 897
 • er wonen vier andere personen van 21 jaar of ouder in uw woning € 867

U bent samenwonend/gehuwd en:

 • er woont één ander persoon van 21 jaar of ouder in uw woning € 1.595
 • er wonen twee andere personen van 21 jaar of ouder in uw woning € 1.495
 • er wonen drie andere personen van 21 jaar of ouder in uw woning € 1.436

Is uw inkomen lager dan bovengenoemde bedragen? Dan wordt er niet gekeken naar vermogen, spaargeld of overwaarde in uw woning.

Het is niet meer mogelijk om de energietoeslag voor 2022 aan te vragen.

Het is nog niet mogelijk om de energietoeslag voor 2023 aan te vragen. Mensen die de energietoeslag in 2022 hebben ontvangen krijgen vanzelf bericht.