Putten

Heeft u een brief van ons ontvangen? Anders dan in de brief staat, kunt u de energietoeslag 2023 nu nog niet aanvragen. Wij wachten op meer informatie vanuit de overheid. Het wetsvoorstel moet eerst gepubliceerd worden in het Staatsblad. Wij verwachten dat dit rond juni 2023 geplaatst wordt. Tot die tijd mogen wij de energietoeslag 2023 niet aan u betalen.

De energietoeslag is € 1.300,00.

Let op! Heeft u wisselende inkomsten? Dan hebben wij inkomensgegevens van 3 maanden uit 2023 nodig.

Energietoeslag heeft geen gevolgen voor toeslagen of uitkering

Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-uitkering.

Voorwaarden

U heeft recht op de energietoeslag 2023 van de gemeente Putten als voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U woont in Putten.
  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U bent geen student ouder dan 27 jaar.
  • U bent geen student jonger dan 27 jaar die een studie doet die recht geeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS).
  • U woont niet in een instelling, bijvoorbeeld een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling, of een instelling voor beschermd of begeleid wonen.
  • Het energiecontract staat op uw naam.
  • Uw inkomen is niet hoger dan de inkomensgrens bij de voor u geldende woonsituatie.
  • Uw vermogen ligt op 1 januari 2023 niet boven de vermogensgrens.
  • De overwaarde van uw eigen woning mag niet meer zijn dan € 64.100,00. De overwaarde is het verschil tussen de WOZ-waarde en uw hypotheek op 1 januari 2023.

Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand. De genoemde bedragen gaan uit van de bijstandsnormen op 1 januari 2023 en bedraagt 130% van de bijstandsnorm:

GezinssamenstellingInkomensgrens 21 jaar tot AOW-leeftijd
(incl. vakantietoeslag)
Inkomensgrens vanaf AOW-leeftijd
(incl. vakantietoeslag)
Vermogensgrens op 1 januari 2023
Alleenstaand€ 1.544,36€ 1.729,87€ 7.605,00
Alleenstaande ouder€ 1.544,36€ 1.729,87€ 15.210,00
Samenwonend of getrouwd€ 2.220,50€ 2.349,36€ 15.210,00

Heeft u moeite om maandelijks met uw geld rond te komen?

En wilt u hierbij ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met ons. Dat kan via het telefoonnummer (0341) 359 611 en daarbij vragen naar de afdeling Samenleving. Wij kijken dan samen met u naar mogelijkheden om dit op te lossen. Ook als u niet voor de toeslag in aanmerking komt kunt u bij ons terecht voor deze ondersteuning.

Vragen?

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie.

T (0341) 359 611.