Rheden

De energietoeslag is een tegemoetkoming van € 1300,- voor uw extra energiekosten. Of u in aanmerking komt voor de extra energietoeslag hangt af van uw inkomen.

Maximum inkomen om in aanmerking te komen

Onderstaand staat per situatie wat uw maximale inkomen mag zijn. Het gaat om het bedrag dat u op uw bankrekening krijgt zonder vakantiegeld.

  • Pensioengerechtigd, echtpaar € 2.060,21
  • Pensioengerechtigd, alleenstaand € 1.516,97
  • Echtpaar € 1.947,22
  • Alleenstaande ouder € 1.752,49
  • Alleenstaande € 1.363,06

Aanvragen energietoeslag

Aanvragen energietoeslag

Houd bij het aanvragen het volgende bij de hand:

Energietoeslag 2022

Als u recht heeft op de energietoeslag krijgt u voor 2022 een totaal bedrag van € 1300,-. U kunt deze tot 31 maart 2023 aanvragen.

  • Heeft u op of na 19 september 2022 de toeslag aangevraagd? Dan ontvangt u gelijk € 1300,-.
  • Heeft u eerder al € 800,- ontvangen? Dan ontvangt u automatisch de extra toeslag van € 500,-. U hoeft hier geen extra aanvraag voor te doen.

Energietoeslag 2023

In 2023 is er opnieuw een energietoeslag beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. U kunt hiervoor nog geen aanvraag indienen. Als hier meer over bekend is, informeren wij u hierover op onze website.