Roerdalen

Let op: Aanvragen is nu niet meer mogelijk. Het is nog niet bekend hoe en onder welke voorwaarden de energietoeslag in 2023 aangevraagd kan worden. Zodra er meer bekend is, zullen we u hierover informeren.

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan voor u daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Om u te helpen is er de energietoeslag. Inwoners met een laag inkomen kunnen via de gemeente een energietoeslag aanvragen van netto 1300 euro. Het geld van deze vergoeding komt van de Rijksoverheid. De gemeente Roerdalen maakt daarnaast zelf extra geld vrij om een toeslag aan een bredere doelgroep uit te keren. Inwoners met een laag middeninkomen (120 tot 150% van het bijstandsnorm) kunnen een aanvraag indienen voor een energietoeslag van netto 500 euro. Hieronder leest u hoe deze twee regelingen werken. 

Twee regelingen

De gemeente Roerdalen heeft de doelgroep van de energietoeslag uitgebreid. De nieuwe doelgroep krijgt 500 euro als het inkomen tussen 120% en 150% van de bijstandsnorm ligt. Het is dus géén extra bedrag voor wie de energietoeslag van 1300 euro (voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm) al heeft gehad. Het is een bedrag voor mensen die eerder niet voor de energietoeslag in aanmerking kwamen. Doet u daarom geen nieuwe aanvraag als u de energietoeslag eerder al heeft gehad. 

Energietoeslag voor minima

U heeft recht op de energietoeslag van 1300 euro voor minima als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder;
  • U woont op 1 april 2022 in de gemeente Roerdalen;
  • U heeft een zelfstandige woonruimte;
  • U heeft heeft geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;
  • U heeft een laag inkomen. Met een laag inkomen bedoelen we een inkomen dat niet hoger is dan de bedragen in onderstaande tabel.
Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdvanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€1.322,18€1.470,80
Alleenstaande ouder€1.699,95niet van toepassing
Samenwonend of getrouwd€1.888,84€1.992,43

U heeft geen recht op de energietoeslag als u voldoet aan één of meer van deze punten:

  • U woont bij iemand in of huurt een kamer;
  • U bent 18, 19 of 20 jaar oud heeft geen zelfstandige woonruimte;
  • U bent student, ontvangt studiefinanciering (WSF 2000) en heeft geen zelfstandige woonruimte;
  • U woont in een instelling, bijvoorbeeld in een zorg- of verpleeginstelling of in een instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • U staat alleen op een briefadres ingeschreven in de gemeente Roerdalen en u heeft geen zelfstandige woonruimte.

Energietoeslag voor mensen met een laag middeninkomen

U heeft recht op de energietoeslag van 500 euro voor mensen met een laag middeninkomen als u voldoet aan dezelfde voorwaarden als voor de energietoeslag voor minima. Alleen zijn er andere inkomenseisen. Met een laag middeninkomen bedoelen we een inkomen van 120 tot 150% van de bijstandsnorm. Dit houdt in dat het inkomen niet hoger kan zijn dan de bedragen in onderstaande tabel.

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande€ 1.652,73€ 1.838,51
Alleenstaande ouder€ 2.124,94 
Samenwonend/getrouwd€ 2.361,05€ 2.490,54

Wat moet ik doen?

Aanvragen is nu niet meer mogelijk. Het is nog niet bekend hoe en onder welke voorwaarden de energietoeslag in 2023 aangevraagd kan worden. Zodra er meer bekend is, zullen we u hierover informeren.