‘s-Gravenhage

De energieprijzen zijn hard gestegen in Nederland. Huishoudens met een laag inkomen komen daarom sinds 2022 dan ook in aanmerking voor de energietoeslag die vanuit de overheid bepaald is. De energietoeslag is een extra regel om u enigszins tegemoet te komen in de energierekening.

Energietoeslag 2023

Op dit moment is het nog niet mogelijk om voor het jaar 2023 al energietoeslag aan te vragen. Dit jaar zal er weer een energietoeslag komen, alleen is nog niet bekend wanneer u deze kunt aanvragen. Vanuit de Rijksoverheid wordt er nog gewerkt aan de regels, waarvan de voorwaarden de belangrijkste zijn,  hoe deze aanvraag er dit jaar gaat uit zien.  

Energietoeslag 2022

De energietoeslag voor en over het jaar 2022 kunt u niet meer aanvragen. De aanvraag is gesloten op 31 december 2022.

Als u in de gemeente Den Haag recht had op de energietoeslag dan kreeg u in het jaar 2022 eenmalig €1400.00 en kwam er later nog een bedrag van €500 euro op uw rekening. Dit bedrag was alvast voor het jaar 2023.

Voorwaarden van 2022

De overheid had de onderstaande voorwaarden bepaald voor het jaar 2022:

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
 • U woont in Den Haag
 • U heeft voor deze woonruimte een huurovereenkomst, of in het geval van een koopwoning een koopovereenkomst
 • Uw netto inkomen is lager dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt.

Wat telt mee als inkomen?

Als loont voor deze aanvraag tellen de volgende punten mee:

 • Loon dat u krijgt van een werkgever
 • Een uitkering van UWV, de gemeente, de SVB of een andere instantie
 • Inkomen uit een eigen onderneming
 • Inkomen uit verhuur van een woning of een deel van de woning
 • Inkomen uit verhuur van grond of deel van de grond
 • Inkomen uit verhuur van gebouwen (vastgoed)
 • Pensioen(en)
 • Wanneer u een partner heeft worden de inkomen van uw partner ook meegeteld.

Het inkomen van kinderen die bij u wonen tellen niet mee. De toeslagen van de belastingdienst, de kinderbijslag en de SVB tellen ook niet mee als inkomen.