‘s-Hertogenbosch

De energieprijzen zijn hard gestegen in Nederland. Huishoudens met een laag inkomen komen daarom sinds 2022 dan ook in aanmerking voor de energietoeslag die vanuit de overheid bepaald is. De energietoeslag is een extra regel om u enigszins tegemoet te komen in de energierekening. De gemeente betaalt deze vergoeding uit. Deze energievergoeding word eenmaal per huishouden uitgekeerd aan de hoofdbewoner.

Energietoeslag 2023

Op dit moment is het nog niet mogelijk om voor het jaar 2023 al energietoeslag aan te vragen. Dit jaar zal er weer een energietoeslag komen, alleen is nog niet bekend wanneer u deze kunt aanvragen. Vanuit de Rijksoverheid wordt er nog gewerkt aan de regels, waarvan de voorwaarden de belangrijkste zijn,  hoe deze aanvraag er dit jaar gaat uit zien.  

Energietoeslag 2022

De energietoeslag voor en over het jaar 2022 kunt u bij de gemeente nog altijd aanvragen. Dit kan tot 1 mei 2023.

Als u in de gemeente Den Bosch woont en recht had op de energietoeslag dan kreeg u in het jaar 2022 eenmalig €1300.00 en kwam er later nog een bedrag van €500 euro op uw rekening. Dit bedrag was alvast voor het jaar 2023.

Voorwaarden van 2022

De overheid had de onderstaande voorwaarden bepaald voor het jaar 2022, als u een partner heeft word ook deze meegenomen bij de aanvraag.

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
 • U woont in ‘s-Hertogenbosch
 • U heeft voor deze woonruimte een huurovereenkomst, of in het geval van een koopwoning een koopovereenkomst
 • Uw netto inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt.
 • U woont niet in een (zorg) instelling

Wat telt mee als inkomen?

Als loont voor deze aanvraag tellen de volgende punten mee:

 • Loon dat u krijgt van een werkgever
 • Een uitkering van UWV, de gemeente, de SVB of een andere instantie
 • Inkomen uit een eigen onderneming
 • Inkomen uit verhuur van een woning of een deel van de woning
 • Inkomen uit verhuur van grond of deel van de grond
 • Inkomen uit verhuur van gebouwen (vastgoed)
 • Pensioen(en)
 • Wanneer u een partner heeft worden de inkomen van uw partner ook meegeteld.

Inkomensgrenzen vanaf 1 juli 2022

Personen van 21 tot de AOW-leeftijd

 Inkomen per maand (netto)
Gehuwd/samenwonend€ 1.794,40
Alleenstaande/alleenstaande ouder€ 1.256,08

Personen vanaf de AOW-leeftijd

 Inkomen per maand (netto)
Gehuwd/samenwonend€ 1.892,70
Alleenstaande/alleenstaande ouder€ 1.397,27

De bedragen die gelden bij een peildatum van 1 januari 2022 leest u in de veel gestelde vragen onderaan deze pagina.

Start uw aanvraag hier

De aanvraag voor de energietoeslag in stappen

 1. U logt in via DigiD om uw aanvraag te starten.
 2. U vult de vragen in.
 3. En doet de benodigde stukken erbij.
 4. U verstuurt de aanvraag.
 5. U ontvangt een ontvangstbevestiging van ons via de mail.
 6. Is uw aanvraag compleet? U ontvangt binnen enkele weken het besluit.
 7. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan hebt u het bedrag binnen 14 dagen op uw rekening.

Ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeente?

Het is mogelijk dat als u of uw eventuele huisgenoot/partner een bijstandsuitkering via de gemeente ontving dat u het bedrag dan al automatisch op uw rekening heeft ontvangen. Onder deze uitkering gelden de participatiewet, IOAZ, IOAW of de AIO

Komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag of is het niet voldoende?

Wanneer u de hoge rekeningen voor de energie niet meer kunt betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de individuele bijzondere bijstand. U kunt deze aanvragen voor de periode van 1 april tot en met 31 december 2022. Als u eerder dit jaar in de problemen bent gekomen door de energierekening, dan gelden voor u dezelfde voorwaarden als bij de andere kosten. De gemeente kijkt onder andere ook naar uw draagkracht. Ook kijkt zij naar hoe u de energiecompensatie van €190 euro in de maanden november en december, en de energietoeslag van €1300 euro heeft ingezet. De gemeente zal u vragen naar verschillende ”bewijs” stukken van de energiemaatschappij, u kunt deze aanvraag doen tot 1 april 2023. Via:  digitaal formulier.

Hulp bij uw aanvraag

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag, en kunt u niemand in de omgeving of familie hiervoor vragen dan kunt u  contact met ons op.  opnemen. De medewerkers van Koo helpen u ook graag bij een wijkplein bij u in uw buurt. U kunt ook een afspraak maken voor een intake, om samen te kijken of u in aanmerking komt voor de energietoeslag. Komt u in aanmerking? Dan krijgt u na deze afspraak het aanvraagformulier per post zodat u uw aanvraag zelf compleet kunt maken.

Hulp bij geldzorgen

Heeft u vragen over geldzaken? Bijvoorbeeld als u het niet meer weet hoe het allemaal rond te moeten brengen. Neem dan contact op met EHGB, dat is het team van Eerste Hulp bij Geldzaken. Via het telefoon 073-6155155. Het is voor alle inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch mogelijk om met alle vragen en of problemen rondom geld contact met EHGB op te nemen. Samen met u kijken zij naar een mogelijke oplossing.