Schagen

Heeft u een laag inkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor onderstaande regelingen.

Compensatie van energiekosten

Komt u financieel in de problemen door een hoge gasrekening? Misschien heeft u recht op twee regelingen voor de stijgende energierekening voor inwoners met een laag inkomen. De derde regeling is bedoeld voor ieder huishouden in Nederland.

Meer informatie hierover leest u op de pagina Compensatie van energiekosten.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u voor lange tijd een minimum inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag. Dit is bijzondere bijstand, die bedoeld is als financiële tegemoetkoming. Daarmee kunt u  bijvoorbeeld goederen vervangen die je voor lange tijd koopt (zoals een koelkast of wasmachine). U kunt er ook medische kosten mee betalen, zoals de eigen bijdrage of andere kosten. U hoeft vooraf niet aan te geven waar u de toeslag voor gaat gebruiken.

 U kunt aanspraak maken op individuele inkomenstoeslag wanneer u:

  • 36 maanden of langer een minimuminkomen heeft (tot 115% van de bijstandsnorm)
  • Geen vermogen heeft dat hoger is dan het vrij te laten vermogen in de bijstand.
  • U op dit moment en in de afgelopen 36 maanden geen studiefinanciering (van de DUO) heeft ontvangen.
  • In de afgelopen 12 maanden geen maatregel heeft gekregen (verlaging van de uitkering vanwege het niet nakomen van trajectafspraken).
  • Ouder bent dan 21 jaar maar jonger bent dan de AOW-leeftijd.

Als u aan de voorwaarde voldoet, kunt u maximaal een keer per jaar de individuele inkomenstoeslag krijgen.

De toeslag heeft als doel om mensen die langdurig een laag inkomen hebben tegemoet te komen. De toeslag kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld het vervangen van duurzame gebruiksgoederen, betalen van medische kosten etc.

Aanvragen met DigiD