Schouwen-Duivenland

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum hebben in 2023 ook weer recht op energietoeslag. Deze toeslag is bedoeld om huishoudens te helpen om de energierekening te betalen.

Op dit moment moet de Wet energietoeslag 2023 nog worden vastgesteld door het Rijk. Hierna kan de gemeente verder met de uitwerking. We verwachten u uiterlijk in april meer duidelijkheid te kunnen geven. Houd hiervoor onze website, social media en de gemeenterubriek in de Wereldregio in de gaten.