Smallingerland

Huishoudens met een laag inkomen krijgen een eenmalige energietoeslag van 1.300 euro. Dit wordt door de Rijksoverheid betaald. Het doel van de toeslag is om de stijgende energiekosten (deels) te betalen. Een grote groep mensen krijgt de toeslag automatisch. Voldoet u aan de voorwaarden maar heeft u nog geen geld en geen brief gekregen? Dan kunt u de toeslag vanaf 1 april 2022 aanvragen. U kunt uw aanvraag tot en met 31 december 2022 versturen. Dit kunt u digitaal doen via onderstaande knop of u kunt een aanvraagformulier ophalen bij de receptie in het gemeentehuis.

LET OP: het is op dit moment niet mogelijk om energietoeslag aan te vragen voor 2023. Dat kan vanaf 1 juni 2023 weer. Houd onze website en sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven van het aanvragen van energietoeslag in 2023.

Voorwaarden

De energietoeslag wordt maximaal 1 keer per huishouden uitbetaald. Als meer mensen van hetzelfde huishouden aan de voorwaarden voldoen, gaat de toeslag naar de hoofdbewoner. Dat is de vaak de bewoner die als eerste stond ingeschreven.

U voldoet aan de voorwaarden als:

  • uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. U vindt de bedragen in de budgetgids 2022.
  • u in de gemeente Smallingerland woont;
  • u in een zelfstandige ruimte woont (appartement, studio, eensgezinswoning, portiekwoning of flat);
  • u 21 jaar of ouder bent;
  • bent u tussen de 18 en 21 jaar? Dan heeft u recht op de energietoeslag zodra wij hebben bekeken dat het voor u noodzakeljk is om zelfstandig te wonen. Tot 21 jaar zijn ouders wettelijk gezien verantwoordelijk;
  • niemand anders in uw huishouden de energietoeslag heeft gekregen. 

Bewijs

Soms moet u bewijsstukken meesturen, zoals:

  • een bewijs dat u huur betaalt, of een kopie van uw aanslag van de gemeentelijke belastingen als u een koopwoning heeft;
  • een eventuele overzicht van uw uitkering;
  • eventuele bewijs van andere inkomsten, zoals alimentatie, toeslagen of beschikkingen.

Na uw aanvraag

De beoordeling van de aanvragen duurt dus langer dan verwacht door de grote hoeveelheid aanvragen. Wij beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk, maar kunnen niet precies zeggen wanneer u bericht van ons krijgt. Wanneer u recht heeft op de toeslag, dan zullen wij zorgen dat u het deze toeslag krijgt.

Automatisch overmaken of aanvragen

De gemeente weet wie een bestandsuitkering krijgt en wie een zorgverzekering heeft van AV Frieso. Het grootste deel van deze groep krijgt automatisch de toeslag op de bankrekening gestort. In sommige gevallen gebeurt dit niet automatisch, bijvoorbeeld als u samenwoont met meer volwassenen (kostendelers).

Heeft u nog niets ontvangen? Vraag dan alsnog de toeslag aan. Dit kan bovenaan op deze pagina. We betalen maximaal 1 keer per huishouden de toeslag uit.