Someren

Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag in 2023 opnieuw wordt uitgekeerd. Meer informatie hierover volgt op een later moment als daar meer over bekend is. Op dit moment kunt u dit nog niet aanvragen. 

Voor het jaar 2022 is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen.

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Gemeente Someren stelt daarom onder voorwaarden een bijdrage van € 1.300 per huishouden beschikbaar.  De tegemoetkoming is voor het jaar en 2023. Iedereen die er recht op heeft, krijgt hetzelfde bedrag. Deze regeling wordt namens Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten. Kijk bij de veelgestelde vragen en antwoorden over de eenmalige energietoeslag wat op u van toepassing is.

Voor wie is de eenmalige bijdrage energietoeslag bedoeld?

De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. Wat een ‘laag inkomen’ is, hangt af van uw leefsituatie. Een laag inkomen is het netto inkomen van u en uw partner en mag gezamenlijk niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm (Participatiewet uitkering). In de tabel hieronder vindt u de maximale bedragen per leefsituatie (1 juli 2022). Staat uw situatie er niet tussen of twijfelt u? Neem dan contact op met Peelgemeenten. De contactgegevens van de Peelgemeenten vindt u onderaan onder het kopje ‘Zelf een aanvraag doen’. 

Van 21 jaar tot en met pensioengerechtigde leeftijdMaximaal netto inkomen per maand
Alleenstaande€ 1.363,06
Alleenstaande ouder€ 1.752,49
Gezamenlijk inkomen gehuwden, beiden nog geen pensioen€ 1.947,22
PensioengerechtigdenMaximaal netto inkomen per maand
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwoont met 1 of meer volwassenen€ 1.516,97
Gezamenlijk inkomen gehuwden waarvan 1 of beiden pensioengerechtigd€2.060,21

De bovengenoemde situaties zijn de meest voorkomende situaties. Is uw situatie anders? Neem dan contact op met de klantbegeleiders minimaregeling van Peelgemeenten. 

Welke inkomens tellen mee?

 • Loon dat u krijgt van een werkgever
 • Uitkering van de gemeente, het UWV, de SVB of een andere organisatie
 • Inkomen uit winst/eigen bedrijf
 • Inkomsten uit verhuur van woonruimten, gebouwen of gronden
 • Inkomen uit kinderalimentatie of partneralimentatie
 • Pensioen
 • Heeft u een partner? Het inkomen van uw partner telt ook mee
 • Heeft uw partner geen of heel weinig inkomen? Dan telt de algemene heffingskorting minstverdienende partner mee als inkomen

Voorwaarden

 • Per huishouden wordt één keer een eenmalige energietoeslag betaald
 • Als u een woonruimte deelt met anderen, dan kan alleen de hoofdbewoner de eenmalige energietoeslag krijgen. De hoofdbewoner is degene die het energiecontract heeft met de energieleverancier en de maandelijkse voorschotten betaalt. Dat controleren we aan de hand van een bankafschrift (kopie)
 • U moet ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Someren
 • U moet bewijsstukken (kopieën) van uw identiteit en inkomen laten zien

Wie krijgen de energietoeslag automatisch uitbetaald?

Een aantal inwoners die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag hebben we in beeld. Dit zijn inwoners die: 

 • Op 1 maart 2022 een uitkering van Senzer ontvangen
 • In een minnelijk schuldsaneringstraject zitten
 • Gebruik maken van één van onze minimaregelingen (bijdrage voor maatschappelijke participatie/Meedoen of aanvullende zorgverzekering)

Deze huishoudens hebben de toeslag automatisch betaald gekregen. Het geld staat al op uw rekening of op de rekening van uw bewindvoerder. Komt u wel in aanmerking, maar hebt u niks ontvangen? Dien dan alsnog een aanvraag in.

Zelf een aanvraag doen

De Peelgemeenten voert de eenmalige energietoeslag uit. Heeft u niets ontvangen, maar bent u van mening dat u wel in aanmerking komt en voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u zelf een aanvraag doen. Het formulier volgt later. U moet het dan zelf uitprinten, invullen en ondertekenen. Heeft u geen printer? Neem dan contact op met gemeente Someren via (0493) 494 888. Het ondertekende aanvraagformulier kunt u tezamen met eventuele bewijsstukken aanleveren bij onderstaande adressen. Meestal ontvangt u binnen 8 weken nadat uw aanvraag is ontvangen een brief met de beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is. Daarom is het belangrijk om uw aanvraag volledig in te vullen.

Contactgegevens team minimaregelingen van PeelgemeentenTer attentie van ‘Peelgemeenten, team minimaregelingen’
E-mailadres voor verzending via e-mailmp@peelgemeenten.nl
Brievenbusadres voor het zelf afgevengemeentehuis Deurne, Markt 1 Deurne
Antwoordnummer voor verzending via de postAntwoordnummer 524, 5750 VB Deurne
Telefoonnummer voor vragen over de aanvraag of de betaling088 50 13 300 (keuze 3) Op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur

Meer informatie

Acute problemen met de betaling van uw energierekening?

Heeft u problemen met de betaling van uw energierekening? Lukt het niet om een betalingsregeling te treffen met de energieleverancier? Of dreigt u afgesloten te worden van energie? Dan heeft u direct hulp nodig. Neem contact op met schuldhulpverlening van de gemeente Someren.

Energietoeslag 2023

Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag in 2023 opnieuw wordt uitgekeerd. Meer informatie hierover volgt op een later moment als daar meer over bekend is.