Steenbergen

Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom kunt u eenmalig een energietoeslag krijgen. Krijgt u de toeslag niet automatisch? Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 1300. U krijgt deze toeslag 1 keer.

U krijgt de energietoeslag automatisch in de volgende gevallen:

 • U ontvangt al bijstand van de gemeente.
 • U ontvangt een uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW).
 • U ontvangt een uitkering voor oudere gestopte ondernemers (IOAZ).

De voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag zijn:

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U krijgt geen studiefinanciering.
 • U woont in deze gemeente.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis.
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Heeft u al eerder een energietoeslag van € 800 gekregen van de gemeente? Dan krijgt u van de gemeente nog € 500 erbij. U hoeft hiervoor niets te doen.

Zo vraagt u de energietoeslag aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.