Steenwijkerland

Energietoeslag 2023

Er wordt landelijk een nieuw wetsvoorstel voorbereid voor de energietoeslag 2023. De verwachte invoering van de wet vindt plaats halverwege 2023. Vanaf januari 2023 worden verschillende koopkrachtmaatregelen van kracht. De financiële armslag van huishoudens met een laag inkomen is daarmee naar verwachting groter dan in 2022. Dit betekent dat de doelgroep van de energietoeslag voor 2023 niet automatisch gelijk is aan die van 2022. Op het moment dat wij hierover meer informatie hebben, zullen wij dat op deze pagina vermelden. 

Extra energietoeslag

Gemeente Steenwijkerland heeft ervoor gekozen de inwoners die in 2022 recht hadden op de energietoeslag, alvast € 500,- uit te betalen, vooruitlopend op eerder genoemd wetsvoorstel. Als u de energietoeslag in 2022 al heeft ontvangen en u voldoet nog aan de voorwaarden, dan hoeft u niets te doen. U krijgt eind januari 2023 alvast een extra bedrag van € 500,- automatisch op uw rekening. Ook als u een aanvraag heeft gedaan via Gezondverzekerd.nl hoeft u niets te doen.

Beleidsregels 2022

Wanneer komt u in aanmerking

 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. U kunt controleren of uw inkomen hieronder valt op Inkomens- en vermogensgrenzen.  
 • U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Steenwijkerland.
 • U heeft een zelfstandige woning. Een zelfstandige woning is een woning met eigen ingang en eigen keuken en toilet.
 • Het energiecontract staat op uw naam.

Wanneer komt u niet voor de energietoeslag in aanmerking

 • U staat alleen met een postadres ingeschreven in onze gemeente.
 • U bent medebewoner en betaalt niet de energierekening.
 • U heeft een inkomen van meer dan 130% van de bijstandsnorm.
 • U bent jonger dan 27 jaar en krijgt studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering.
  • Bent u student en komt u door de energieprijzen in financiële problemen? Neem dan contact met ons op. 
 • U woont in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Hoe hoog is de bijdrage

De energietoeslag is voor 2022 € 1300,- per huishouden. Dit bedrag kon tot en met 31 december 2022 worden aangevraagd. 

Vragen

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of meer wilt weten, of als u nog geen energietoeslag heeft aangevraagd, maar wel aantoonbaar in de problemen komt. U kunt bellen met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0521.