Stichtse Vecht

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 eenmalig een energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunnen zij een deel van de gestegen energiekosten betalen. In juli 2022 is de eenmalige energietoeslag met € 500 verhoogd van € 800 naar € 1.300.

Heb je de toeslag van € 800 al aangevraagd of ontvangen? Dan hoef je niks te doen

Wij zorgen ervoor dat je het extra bedrag van € 500 automatisch krijgt. Wij keren dit bedrag uiterlijk in oktober uit. Je hoeft dus geen nieuwe aanvraag te doen voor de verhoging van het bedrag.

Heb je de energietoeslag nog niet aangevraagd en heb je een inkomen tot 120% van het minimum? Lees dan verder en vul het formulier ‘Nu energietoeslag aanvragen’ in.

Waarom is er de energietoeslag?

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. De Rijksoverheid verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het minimum) is er een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag.

Wie ontving de energietoeslag automatisch?

Huishoudens met een laag inkomen die bij ons bekend zijn, ontvingen de energietoeslag automatisch. Het gaat om huishoudens met:

  • Een bijstandsuitkering
  • Periodieke bijzondere bijstand
  • Individuele inkomenstoeslag in de periode 1 maart 2021 tot 1 maart 2022
  • Incidentele bijzondere bijstand of een vergoeding uit de declaratieregeling huisraad in de periode 1 januari 2022 tot 1 maart 2022
  • Ouderen met een aanvullende inkomensvoorziening (AIO)