Terschelling

Inwoners van Terschelling met een lager inkomen die iedere maand energiekosten betalen, kunnen een eenmalige energietoeslag van € 800,- ontvangen. Deze toeslag is bedoeld om u tegemoet te komen voor de stijging van de energiekosten. De energietoeslag vraagt u aan tot en met 31 december 2022.De Energietoeslag is bedoeld voor inwoners van 18 jaar en ouder met een inkomen rond het sociaal minimum. Hoe hoog het inkomen precies mag zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Dienst Noordwest Fryslân(externe link) leest u of u in aanmerking komt voor de Energietoeslag, en of u iets moet doen om hem aan te vragen.

Aanvragen en uitbetaling

  • Automatisch: ontvangt u een bijstandsuitkering en voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u de Energietoeslag automatisch uitbetaald.
  • AV Frieso: heeft u een AV Frieso-verzekering? Dan heeft u een brief gekregen met de vraag om extra informatie aan te leveren aan De Dienst.
  • Geen bijstandsuitkering of AV Frieso verzekering: ontdek of u in aanmerking komt voor de Energietoeslag op de website van De Dienst. Hier vindt u ook het aanvraagformulier. Of vraag deze aan via telefoonnummer (0517) 380 200.
  • De energietoeslag was € 200,-  maar is door het kabinet verhoogd naar € 800,-. Heeft u al een aanvraag ingediend voor de toeslag van € 200,-? Dan hoeft u niets te doen. Wij beoordelen uw aanvraag en als deze goedgekeurd wordt, ontvangt u automatisch € 800.