Tholen

Aanvragen energietoeslag 2022 die eerder zijn afgewezen vanwege een te hoog inkomen (120%) worden opnieuw beoordeeld vanwege de uitbreiding naar 130%. U krijgt hiervan een beschikking. U hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen! Aanvragen voor het jaar 2023 is nog niet mogelijk! In de loop van 2023 wordt dit verder uitgewerkt en bekendgemaakt.

Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom kunt u eenmalig een energietoeslag krijgen. Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 1300. U krijgt per huishouden deze toeslag 1 keer. Hierbij wordt uitgegaan van de hoofdbewoner.

Voor ‘laag inkomen’ werd uitgegaan van 120% van de bijstandsnorm. Dit is per 1 december 2022 gewijzigd in 130% van de bijstandsnorm.

Vanaf 1 mei 2022 tot 1 december 2022 kon u de energietoeslag 120% (over 2022) aanvragen. Die aanvraagmogelijkheid is nu gesloten.

Heeft u op de peildatum 1 december 2022 een inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm en over 2022 nog niet eerder een energietoeslag ontvangen? Dan kunt u vanaf 1 december 2022 tot 1 maart 2023 per huishouden een aanvraag energietoeslag over het jaar 2022 indienen.

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag zijn op de peildatum 2022:

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U krijgt geen studiefinanciering.
 • U woont in deze gemeente.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis of een instelling voor beschermd of begeleid wonen.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner is lager dan 130% van de bijstandsnorm.
 • U – of iemand binnen uw huishouden – heeft niet eerder een energietoeslag ontvangen, ook niet via een andere gemeente.

De energietoeslag wordt uitgekeerd per huishouden waarbij we uitgaan van de hoofdbewoner van de woning. Dat is de persoon van wie de naam op de huurovereenkomst met de verhuurder van de woning staat. Of degene die eigenaar is van de woning.

Maandbedragen inclusief vakantiegeld 130% bijstandsnorm:

LeefvormTot pensioenleeftijdVanaf pensioenleeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.432,37€ 1.593,37
Gehuwden/samenwonenden€ 2.046,24€ 2.158,47

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u de energietoeslag 2022 (130%) aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee. Het gaat om:
  • een kopie van uw geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs), ook van een eventuele partner;
  • het laatste afschrift van uw bankrekening waarop u de energietoeslag wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien;
  • bewijsstukken waaruit uw netto inkomen op 1 december 2022 blijkt. U kunt bewijsstukken over de maand november 2022 gebruiken;
  • eventuele andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.

Let op! Aanvragen doet u via uw DigiD! Lever bij voorkeur uw bewijsstukken als pdf-bestand aan.

De aanvraag kunt u inleveren vanaf 1 december 2022 tot uiterlijk 1 maart 2023.

Hoe lang duurt het?

U krijgt zo snel mogelijk een reactie op uw aanvraag. De gemeente probeert binnen vier weken uw aanvraag te behandelen. Uiterlijk binnen acht weken.

Contactgegevens

Vindt u het lastig om een aanvraag te doen? Neem dan contact op met de gemeente. Een voorzieningenconsulent kan u dan eventueel ondersteunen bij het indienen van de aanvraag bij u thuis of op het gemeentehuis. Zorgt u en uw eventuele partner er dan wel voor dat u DigiD, geldig identiteitsdocument en bewijsstukken bij zich heeft?

Privacy

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.