Urk

Energietoeslag voor lage inkomens

De afgelopen maanden zijn de energieprijzen fors gestegen, daardoor moeten huishoudens hogere energierekeningen betalen. Het Rijk gaat voor alle huishoudens een deel van de rekening betalen. Daarnaast krijgen huishoudens met een laag inkomen een extra vergoeding via een éénmalig geldbedrag.

Wat is de energietoeslag?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er voor mensen met een laag inkomen nu de energietoeslag. Dit was een bedrag van € 800,00 netto per huishouden. De regering heeft besloten dit bedrag te verhogen naar € 1.300,00 netto. Iedereen die al energietoeslag ontvangen heeft, krijgt de € 500,00 extra nabetaald. U hoeft daar zelf geen actie voor te ondernemen. Alle nieuwe aanvragers krijgen meteen het hogere bedrag toegekend als zij aan de voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Urk als u in de maand voor de aanvraag:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Urk woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is 120% van het voor uw situatie geldende bijstandsbedrag voor een maand.

N.B. uw vermogen zoals een eigen woning of spaargeld heeft geen invloed.

Inkomensgrenzen per maand exclusief vakantietoeslag
Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€ 1.256,00€ 1.397,00
Samenwonend/getrouwd€ 1.794,00€ 1.893,00

Bij kostendelende medebewoners van 21 jaar of ouder kunnen er afwijkende inkomensgrenzen van toepassing zijn.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de datum dat u aanvraagt:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
  • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. U krijgt dit bedrag eenmalig. Het is niet verplicht om de toeslag te gebruiken voor de energierekening. Het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. U kunt het geld ergens anders aan besteden of opzij zetten.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor deze regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Hoe kan ik de energietoeslag aanvragen?

U kunt de toeslag digitaal aanvragen via de button hieronder. Kunt u de toeslag echt niet digitaal aanvragen en kan niemand u helpen, dan kunt u een formulier aanvragen door een mail te sturen naar werkeninkomen@urk.nl. De cliëntondersteuners van Caritas kunnen u ook helpen als u er zelf niet uit komt. U kunt de eenmalige energietoeslag 2022 aanvragen tot en met 28 februari 2023.

Aanvraagformulier energietoeslag

Energietoeslag 2023

De landelijke overheid heeft besloten dat er in 2023 opnieuw een regeling zal zijn voor de energietoeslag. U kunt nu de energietoeslag 2023 nog niet aanvragen. Momenteel is nog niet duidelijk hoe de regeling en de aanvraagprocedure voor de energietoeslag 2023 eruit komt te zien. Wie er zelf een aanvraag voor de energietoeslag 2023 dient in te dienen is nog niet bekend. Zodra er meer informatie is, vindt u die op deze webpagina.

Wat kan er gebeuren als uw gegevens niet kloppen?

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Heeft u ons expres verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.