Utrecht

UPDATE: Op dit moment is het nog niet mogelijk om de energietoeslag over 2023 aan te vragen. De gemeente Utrecht is bezig met het vast stellen van de regels. Omstreeks eind Oktober kan je op de website van de gemeente een aanvraag doen. Hou de website van de gemeente Utrecht dus goed in de gaten.

Energietoeslag 2022

De energietoeslag is een landelijke regeling. De toeslag bedraagt € 1.300 en telt niet mee als inkomen voor een uitkering of voor eventuele toeslagen van de Belastingdienst.

Let op: Ook in 2023 komt er een nieuwe energietoeslag. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat op deze pagina.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de landelijke energietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Hengelo, Borne of Haaksbergen.
 • U bent 21 jaar of ouder (of u bent tussen de 18 en 21 jaar en krijgt in 2022 aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud).
 • U woont zelfstandig en het energiecontract staat op uw naam.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger is dan onderstaande bedragen:
Maximum netto maandinkomen per 1-7-2022 (zonder vakantiegeld)U bent nog niet met pensioenU bent met pensioen
Alleenstaande / alleenstaande ouder€ 1.257€ 1.398
Echtpaar / samenwonend€ 1.795€ 1.893

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden, maar heeft u de energietoeslag van € 1.300 nog niet ontvangen? Doe dan een aanvraag. Dat kan tot en met 31 maart 2023.

Aanvragen kan heel eenvoudig digitaal via deze link: Aanvraag energietoeslag . U heeft daarbij wel uw DigiD nodig. Geef antwoord op de vragen en upload de gevraagde bijlagen.

Let op: Als u met DigiD inlogt weten wij meteen of u alleen woont of samenwoont. In het laatste geval worden de persoonsgegevens van uw partner automatisch met de aanvraag meegestuurd. Die hoeft u dus niet zelf in te vullen. Wel moet u zelf alle inkomsten van uw partner opgeven.

Liever een schriftelijke aanvraag doen?

Doet u uw aanvraag liever schriftelijk. Dat kan met het Aanvraagformulier energietoeslag 2022 (Pdf).

 • Print het formulier en vul het in.
 • Onderteken het formulier. Als u een partner heeft, moet die ook een handtekening zetten.
 • Voeg een kopie toe van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (en die van uw partner). Schrijf op de kopie de woorden ‘kopie gemeente’. Zo voorkomt u identiteitsfraude.
 • Voeg een bewijs toe van uw netto maandinkomen van de afgelopen maand (bijvoorbeeld bankafschriften, loonstrookjes of uitkeringsspecificaties). Dit hoeft niet als u een bijstandsuitkering heeft.
 • Voeg een kopie toe van de bankpas van uw rekening waarop u de toeslag wilt ontvangen (een kopie bankafschrift mag ook).
 • Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de bijlagen, naar: Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig. Mailen mag ook: gemeente@hengelo.nl

Energietoeslag voor studenten

Studenten die aan de voorwaarden voldoen komen ook in aanmerking voor de energietoeslag van
€ 1.300. Dat heeft het college op 20 december 2022 besloten. U kunt uw aanvraag doen tot en met 31 maart 2023.

Bent u student en heeft u voor 20 december al een aanvraag ingediend die is afgewezen? Doe dan een nieuwe aanvraag.

Hoelang duurt het voor ik iets weet?

Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Door de grote hoeveelheid aanvragen kan het iets langer duren.

Aardgas en elektriciteit zijn veel duurder geworden. Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u misschien dit jaar 1 keer een bedrag van € 1.300 voor hoge energiekosten krijgen per huishouden. Dit noemen we de energievergoeding. Vraag deze vergoeding over 2022 op tijd aan. Dit kan tot en met 31 december 2022.

Hebt u nu niet genoeg aan de energievergoeding van € 1.300? Of is uw inkomen te hoog om die energievergoeding aan te vragen? Kijk dan of u de aanvullende energievergoeding kunt krijgen.

Energievergoeding 2023

Hebt u in 2022 de energievergoeding ontvangen van € 1.300? Dan ontvangt u in februari 2023 automatisch een bedrag van € 500. U hoeft hiervoor dus geen aanvraag te doen. Misschien kunt u later in 2023 nog een bedrag aanvragen. Maar de wet wordt eerst nog aangepast. Daarna weten wij hoeveel u kunt krijgen en wie de vergoeding kan krijgen. Wij verwachten dat dit rond de zomer van 2023 is. Zodra wij meer informatie hebben, leest u dit op deze pagina.

Voorwaarden

 • U woont in Utrecht.
 • U mag volgens de wet in Nederland wonen.
 • U hebt een netto inkomen lager dan:
 • alleenstaande: € 1.652,73
 • getrouwd of samenwonend: € 2.320,55
 • alleenstaande (ouder) en u hebt AOW: € 1.838,51
 • getrouwd of samenwonen en 1 van of beiden hebben AOW: € 2.490,54

Als u een woning huurt:

 • U bent hoofdbewoner en betaalt huur aan een woningcorporatie of commerciële verhuurder

Als u woningeigenaar bent:

 • U woont zelf in uw woning

Wie krijgen geen energievergoeding?

In de volgende situaties krijgt u geen energievergoeding:

 • U bent dak- of thuisloos en hebt alleen een briefadres in de gemeente.
 • U woont in een instelling of opvanghuis.
 • U studeert en hebt recht op studiefinanciering. Bent u student en hebt u een eigen energiecontract? En komt u door de hoge energierekening in financiële problemen? Misschien kunt u dan de aanvullende energievergoeding aanvragen.
 • U bent jonger dan 21 jaar. Hebt u woonkosten en hebt u daar bewijs van? En kunt u niet terecht bij uw ouder(s) voor financiële hulp? Dan kunt u wel een aanvraag doen.

Wat stuurt u mee?

Als u geen U-pas hebt:

 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (een paspoort, verblijfsvergunning of een ID-kaart, geen rijbewijs).
 • Kopieën van loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden.
 • Kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 als u inkomen heeft als zelfstandige. Hebt u nog geen definitieve aanslag? Dan kunt u bij uw aanvraag een opgave doen van de omzet, kosten en winst van de afgelopen 3 maanden.
 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de energievergoeding wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien.

Als u een U-pas hebt:

 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (een paspoort of een ID-kaart, geen rijbewijs).
 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de energievergoeding wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien.

U hoeft bij uw aanvraag geen bewijs mee te sturen dat uw energiekosten zijn gestegen.

Aanvragen energievergoeding in 2022

U hebt DigiD nodig bij uw aanvraag. U kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag doen.

Let op: u kunt met het formulier hieronder alleen een aanvraag doen voor het bedrag van € 1.300 over 2022. Hebt u het bedrag al ontvangen? Dan kunt u geen aanvraag meer doen.

Met DigiD

Vraag energievergoeding aan

Hulp bij uw aanvraag

Een aanvraag doen met het online aanvraagformulier hierboven is de snelste manier. Veel persoonsgegevens worden al automatisch ingevuld, omdat u uw DigiD gebruikt. Misschien kan iemand u helpen bij uw online aanvraag. Bijvoorbeeld een familielid. U kunt voor hulp ook terecht bij de Geldzaak in Utrecht, of bij het buurtteam bij u in de buurt.

Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op via 030 – 286 52 11. Wij kijken samen met u wat in uw situatie de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag. Wilt u uw gehele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak.

Na uw aanvraag

Wij doen ons uiterste best om binnen 8 weken na uw aanvraag een besluit te nemen. Maar helaas kan het langer duren omdat wij veel aanvragen ontvangen. U krijgt van ons een brief als wij een besluit hebben genomen.

Waarvoor is de energievergoeding?

De energievergoeding is voor het betalen van hoge energiekosten. Daarom raden wij u aan om het bedrag apart te zetten voor het betalen van de energierekening.

Geen gevolgen voor toeslagen

U ontvangt de energievergoeding onbelast. Dit betekent dat het geen gevolgen heeft voor uw belastbaar inkomen. Daarom heeft het ook geen gevolgen voor uw recht op en de hoogte van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Het heeft ook geen gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg. En geen gevolgen voor kwijtschelding van gemeentelijke en/of waterschapsbelasting.

Gratis energiebox

Wilt u besparen op uw energiekosten? Vraag dan de gratis energiebox aan. Dit is een doos met producten en tips van een energiecoach.

Geldzorgen

Maakt u zich zorgen over het betalen van de hoge energierekening of andere rekeningen? Dan is het goed als u contact opneemt voor gratis hulp:

 • U kunt hulp bij geldzorgen krijgen van de gemeente of het buurtteam. U kiest zelf waar u het liefst geholpen wilt worden.
 • Bent u 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar? Kijk dan op Hulp bij geldzorgen voor jongeren hoe wij u kunnen helpen.
 • U kunt met vragen of zorgen over geldzaken ook terecht bij de Geldzaak. U kunt langsgaan zonder afspraak, een afspraak maken, whatsappen, mailen of bellen. Kijk voor alle informatie op de Geldzaak.

Andere regelingen voor extra geld of hulp leest u op Geld en hulp bij rondkomen.