Veendam

LET OP!! de energietoeslag 2022 kan aangevraagd worden tot en met 30 juni 2023

Nieuwe aanvulling 2023: LET OP!! Dit is nog NIET de aanvraag over de toeslag van 2023.
De gemeente Veendam schrijft het volgende op hun website:
”Gemeente Veendam keert een voorschot van 500 euro van de energietoeslag 2023 uit aan iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, die ook in 2022 energietoeslag heeft gekregen. Vóór 1 april 2023 wordt het bedrag uitbetaald.

Door de aanhoudend hoge energieprijzen heeft de Rijksoverheid besloten, dat er ook in 2023 een energietoeslag van 1300 euro komt. Dit wordt geregeld in de Wet energietoeslag 2023. Deze wet treedt waarschijnlijk pas in juni in werking. Maar voor mensen met een laag inkomen en hoge energiekosten duurt wachten op de inwerkingtreding van deze wet te lang. Daarom heeft het college van Veendam besloten om vooruitlopend op de nieuwe wetgeving alvast een voorschot van 500 euro te betalen aan iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die ook in 2022 energietoeslag heeft gekregen. Een aanvraag indienen is dus niet nodig.”

De Energietoeslag.

We merken het allemaal. De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen soms dagelijks nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken.

Daarom heeft het kabinet een maatregelenpakket in het leven geroepen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te verzachten. Dit is de eenmalige energietoeslag. De energietoeslag is een tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. Het is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen.

Wat is de hoogte van de energietoeslag?

Het kabinet heeft eerder dit jaar besloten om mensen met een laag inkomen een energietoeslag van € 800 te geven. Inmiddels is de toeslag verhoogd naar € 1300. Huishoudens die al een energietoeslag van € 800 hebben ontvangen, krijgen op 31 oktober een nabetaling van € 500 en hoeven daarvoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. Vanaf 1 november 2022 zal de gemeente ook alle aanvragen die al in behandeling zijn genomen of nieuw binnenkomen en waarover een besluit wordt genomen in één keer uitkeren. Het gaat dan om een totaalbedrag van € 1300.

Inkomensgrenzen per 1 juli 2022 exclusief vakantietoeslag,120% van de bijstandsnorm

Voorwaarden

 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u woont in de gemeente Veendam;
 • u bent Nederlander of wordt hiermee gelijkgesteld;
 • u woont in een zelfstandige woning;
 • uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm (kijk hiervoor in het schema)

Geen recht (uitsluitingsgronden) op eenmalige energietoeslag als:

 • u 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • u student bent en studiefinanciering (WSF) ontvangt en geen zelfstandige woonruimte heeft met eigen energierekening en eigen energiecontract.
 • u kamerbewoner bent;
 • u in een instelling woont (bijvoorbeeld zorg- of verpleeginstelling, revalidatiecentrum  of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • u ingeschreven staat op een briefadres in de gemeente en u heeft geen eigen woonadres;
 • u in voorarrest of detentie verblijft;
 • u al eerder de energietoeslag heeft ontvangen.

Niet iedereen hoeft de energietoeslag aan te vragen

Ontving u in februari 2022 een uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz) van de gemeente? En voldoet u aan de voorwaarden voor de energietoeslag? En zijn de uitsluitingsgronden niet van toepassing? Dan wordt de energietoeslag automatisch aan u toegekend. U hoeft hiervoor niets te doen. 

Belangrijk om te weten: we betalen één toeslag per huishouden, omdat u met elkaar één energiecontract heeft. 

Ontvangt u geen uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz) van de gemeente?

En voldoet u wel aan de voorwaarden? En zijn de uitsluitingsgronden niet op u van toepassing? Dan kunt u zelf een aanvraag indienen. De aanvraag kunt u indienen op deze website.

Ontvangt u een bijstandsuitkering (AIO) van de Sociale verzekeringsbank?

Dan moet u zelf de energietoeslag bij de gemeente aanvragen. U krijgt het niet automatisch toegekend. Het bericht op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is niet correct.

Aanvraag

Bij de aanvraag moet u een aantal gegevens toevoegen. Onderstaande gegevens moet u toevoegen:

 • Geldig identiteitsbewijs (id-kaart, paspoort, vreemdelingendocument)
 • Bewijsstuk van uw inkomen (loon-uitkeringsspecificatie, alimentatie etc.)

De gemeente heeft 8 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen. Wij verwachten veel aanvragen waardoor de afhandeling van uw aanvraag mogelijk langer kan duren dan u van ons gewend bent. Als u er voor zorgt dat u de aanvraag compleet inlevert, dan kunnen wij uw aanvraag sneller beoordelen.

Eenmalige energietoeslag aanvragen voor 2022

2023

Aanvragen EET 2023 is nu nog niet mogelijk. Hierover volgt zo spoedig mogelijk bericht via de website en sociale media. Dan wordt ook het aanvraag formulier voor 2023 opengezet. 

Hulp bij geldzaken

Vindt u het af en toe lastig om de rekeningen te betalen? Of lukt het nu nog wel, maar straks niet meer? U hoeft het niet alleen te doen. Wij hebben, samen met deBasis Veendam professionals die met u mee kunnen kijken. Onze hulp is gratis. Kijk voor meer informatie op de pagina Hulp bij geldzaken.

Tijdelijke verlaging van de energiebelasting

De eenmalige energietoeslag is aanvullend op de verlaging van de energiebelasting dit jaar. Hierbij gaat het om een belastingkorting op de energierekening en een tijdelijk lager btw-tarief op energie. Met die belastingverlaging wordt een deel van de verwachte stijging van de gemiddelde energierekening gecompenseerd. Deze verlaging geldt voor alle huishoudens in Nederland. En wordt uitgevoerd door uw energieleverancier. U ziet dit terug op uw eindafrekening.

Energieloket gemeente Veendam

Wilt u energiebesparende maatregelen nemen voor uw huis? Kijk dan ook op onze pagina Energieloket gemeente Veendam.