Veere

De prijzen van energie zijn in de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Huishoudens met een laag inkomen krijgen een extra tegemoetkoming: de eenmalige energietoeslag van € 200.

Omdat de energieprijzen hard stijgen, heeft het kabinet op 11 maart aangekondigd dat deze toeslag wordt verhoogd naar € 800.

Regels nog niet bekend

Welke regels precies gelden voor deze energietoeslag is nog niet bekend. Het college van de gemeente Veere heeft besloten dat niet af te wachten en al € 200 betalen. Dat gebeurt in stappen. Als eerste krijgen onze inwoners, die op 1 februari 2022 een bijstandsuitkering ontvingen de energietoeslag. Zij hoeven deze niet aan te vragen. Het bedrag wordt zo snel mogelijk, uiterlijk eind maart, automatisch door Orionis Walcheren overgemaakt.

Op de website van Orionis Walcheren(externe link) kunt u ook informatie vinden over de energietoeslag.