Vlieland

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 € 1300 om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. De energietoeslag was eerst € 800, maar is in september verhoogd naar € 1300. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen de Energietoeslag automatisch uitbetaald, alle overige minima kunnen vanaf nu een aanvraag indienen.

Je kunt de Energietoeslag 2022 vanaf 1 januari 2023 niet meer aanvragen. De Energietoeslag 2022 was bedoeld als tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten in 2022.

Er komt in 2023 weer een Energietoeslag. De gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke bepalen de voorwaarden voor de Energietoeslag 2023. Op dit moment zijn de voorwaarden nog niet bekend. Daarom kun je de Energietoeslag 2023 nog niet aanvragen. Zodra dat wel kan, lees je dat op deze pagina.