Vlissingen

De energieprijzen zijn in 2022 erg gestegen. Iedereen betaalt daardoor meer voor gas en elektriciteit. Steeds meer mensen hebben moeite om hun energierekening te betalen. Daarom krijgen huishoudens met een inkomen op of onder het sociaal minimum extra geld van de overheid in de vorm van een eenmalige energietoeslag. Het maakt daarbij niet uit of u een uitkering, salaris of pensioen heeft. 
De gemeente Vlissingen heeft de inkomensgrens vastgesteld op 120% van het sociaal minimum.

Nieuwsupdate oktober 2022

Per 1 november 2022 wordt het eenmalige bedrag van de energietoeslag verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-.

 • Huishoudens die al € 800,- ontvangen hebben, hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Zij ontvangen uiterlijk 1 november 2022 € 500,- automatisch op hun rekening;
 • De aanvraagtermijn is verlengd, u kunt tot 1 februari 2023 (was 1 december 2022) uw aanvraag indienen bij Orionis Walcheren
   

Oorspronkelijk bericht: 

De energietoeslag is een bedrag van € 800,-. Dat geld is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit. U heeft recht op de energietoeslag als uw inkomen rond het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of u een uitkering, salaris of pensioen heeft.

Wie komt in aanmerking?

 • Huishoudens met een bijstandsuitkering die eerder dit jaar een vooruitbetaling van € 200,- ontvangen hebben, ontvangen uiterlijk 9 mei 2022 automatisch € 600,-. 
  Deze huishoudens hoeven geen aanvraag in te dienen.
 • Huishoudens met een Bbz-uitkering, een AIO-aanvulling en een aantal huishoudens met een minimaregeling zoals de individuele inkomenstoeslag of de regeling Chronisch zieken en gehandicapten, ontvangen uiterlijk 9 mei 2022 een bedrag van € 800,-.
  Deze huishoudens hoeven geen aanvraag in te dienen.

Inkomensgrens

Op 21 juni 2022 heeft het college van B&W besloten de inkomensgrens voor de eenmalige energietoeslag te verhogen van 110% naar 120%. Inwoners die eerder een afwijzingsbeschikking hebben ontvangen, hoeven niks te doen. Deze afwijzingen worden automatisch herzien en als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u bericht van Orionis Walcheren.

Energietoeslag niet aangevraagd?

 • Heeft u een laag inkomen en nog geen energietoeslag aangevraagd?
 • Of woont u in de gemeente Vlissingen en heeft u eerder geen energietoeslag aangevraagd omdat uw inkomen hoger was dan 110% van het sociaal minimum? 

Vraag de toeslag dan alsnog aan bij Orionis Walcheren! Dit kan tot 30 november 2022.
Weet u niet zeker of u recht hebt op de 800 euro? Neem dan contact op met Orionis Walcheren via telefoonnummer (0118) 43 27 00 of raadpleeg de pagina Heeft u recht op de energietoeslag?

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat mensen nodig hebben om te leven. Mensen die huurtoeslag of zorgtoeslag krijgen, hebben vaak een inkomen dat op of net boven het sociaal minimum is. Dit is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van uw leeftijd en leefsituatie.
Op de website van Orionis Walcheren bij het onderdeel Energietoeslag ziet u, hoe hoog uw inkomen mag zijn.

Welk inkomen telt mee?

Het gaat om uw netto-inkomen in januari 2022. Dat is dus wat u (en uw eventuele partner) daadwerkelijk op uw rekening heeft ontvangen. Als inkomen telt mee:

 • Loon;
 • Een uitkering. Zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering;
 • AOW en aanvullend pensioen;
 • Inkomen uit eigen onderneming;
 • Inkomen uit verhuur;
 • Partneralimentatie.

Belastingvrij

De energietoeslag is belastingvrij. Dat betekent dat het bedrag geen gevolgen heeft voor de toeslagen van de Belastingdienst. Zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of de kinderopvangtoeslag. U krijgt de energietoeslag er gewoon bij.

Aanvraag bij Orionis Walcheren

Huishoudens die niet automatisch een uitbetaling ontvangen, maar wel een inkomen hebben tot 110 % van het sociaal minimum kunnen de eenmalige toeslag aanvragen vanaf 9 mei tot 1 december 2022 via Orionis Walcheren.
Als inwoners geen mogelijkheid hebben om de energietoeslag digitaal aan te vragen, dan kunnen zij telefonisch contact opnemen met Orionis Walcheren via het telefoonnummer (0118) 43 27 00. Ook kunt u voor uw hulpvraag terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

Heeft u problemen met betalen van uw energierekening?

Zoek dan op tijd hulp. Bijvoorbeeld door dit met uw energieleverancier te bespreken, of een betalingsregeling af te spreken. U kunt ook contact opnemen met Orionis WalcherenMaatschappelijk Werk Walcheren of het Inloopuur Geldzorgen van de Zeeuwse Bibliotheek (elke donderdag van 10.00-11.00 uur in ZB Middelburg.