Voorst

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 1300. U krijgt deze toeslag 1 keer. 

Huishoudens die al een energietoeslag van € 800 hebben ontvangen krijgen een nabetaling van € 500 en hoeven daarvoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. 

U krijgt de energietoeslag automatisch in de volgende gevallen:

  • U ontvangt al bijstand van de gemeente.
  • U ontvangt al bijzondere bijstand.
  • U ontvangt een uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW).
  • U ontvangt een uitkering voor oudere gestopte ondernemers (IOAZ).
  • U ontvangt al bijstand voor zelfstandigen (BBZ).
  • U maakt al gebruik van de minimaregeling.
  • U ontvangt al individuele inkomenstoeslag.
  • U neemt al deel aan de gemeentezorgpolis.
  • U volgt al een niet-complex of een complex schuldhulpverleningstraject.

Heb jij meer informatie?

Ben jij woonachtig of werkzaam in de gemeente Voorst en heb jij meer informatie over de energietoeslag en wil je dit met ons delen? Laat het dan via de contactformulier weten zodat wij onze website direct kunnen aanpassen.