Waalwijk

Het kabinet heeft beloofd dat er ook in 2023 een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen komt. Het kabinet werkt nu met spoed aan de Wet energietoeslag 2023. Wanneer deze wet klaar is gaan de gemeenten in 2023 de regeling uitvoeren. Zodra duidelijk is wanneer Baanbrekers kan starten met het uitbetalen van de Energietoeslag 2023 leest u dit op onze website. 

Energietoeslag 2023

Meer weten?

Heeft u een laag inkomen en behoort u tot de minima? Dan is het belangrijk om onze website goed in de gaten te houden. Binnenkort komt hier informatie te staan over hoe u energietoeslag 2023 kunt aanvragen. 

Wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

Zodra bekend is wanneer u de energietoeslag voor 2023 kunt aanvragen, leest u dat op de website van uw gemeente. 

Wie kan een energietoeslag aanvragen?

De energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een inkomen op of net iets boven het sociaal minimum niveau. Dit is 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm. Inwoners met een Participatiewet uitkering krijgen in 2023 net als in 2022 de toeslag automatisch. Zij hoeven geen aanvraag te doen.

Ik heb geen Participatiewet uitkering, maar wel een laag inkomen.

Mijn gegevens zijn bij de gemeente bekend. Kom ik dan ook in aanmerking voor een automatische toekenning?
Nee, de automatische toekenning geldt alleen voor inwoners met een bijstandsuitkering. 

Mijn inkomen is ten opzichte van 2022 gestegen. Heb ik dan nog wel recht op de energietoeslag?

Wanneer alle spelregels voor de energietoeslag 2023 duidelijk zijn, toetsen wij uw situatie opnieuw aan deze spelregels. 

Hoe hoog is de energietoeslag?

De verwachting is dat de energietoeslag voor 2023 gelijk zal zijn aan de energietoeslag 2022: een bedrag van € 1.300. 

Ik heb een groot gezin, krijg ik daarom een hogere toeslag?

Nee, er is één vast bedrag.

Ik heb een slecht geïsoleerde woning, krijg ik daarom een hogere toeslag?

Nee, er is één vast bedrag.

Ik heb een groot huis, krijg ik daarom een hogere toeslag?

Nee, er is één vast bedrag.

Ik heb geen eigen woning, maar ik huur een kamer. Krijg ik dan ook een energietoeslag?

Nee, als je een kamer huurt kom je niet aanmerking voor een energietoeslag.

Ik heb een eigen woning, krijg ik ook een energietoeslag?

Helaas hebben wij nog onvoldoende informatie om deze vraag te kunnen beantwoorden. Deze zekerheid kan pas gegeven worden als de Wet energietoeslag 2023 bekend wordt gemaakt. 

Er ligt een beslag op mijn inkomen, wordt er beslag gelegd op de energietoeslag?

Nee, omdat de tegemoetkoming loopt via de bijzondere bijstand kan er geen beslag gelegd worden op de energietoeslag.