Waddinxveen

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2022. De overheid heeft het bedrag van de eenmalige energietoeslag vastgesteld op € 800,00 per huishouden. Dat is nu aan een groot deel van de huishoudens in Waddinxveen uitbetaald. Op 5 juli heeft het kabinet besloten om de energietoeslag te verhogen van € 800,00 naar € 1.300,00. Als u de energietoeslag van € 800,00 al heeft ontvangen, dan hoeft u nu niets te doen. De extra € 500,00 is rond 30 september 2022 op uw rekening gestort.

Heeft u nog geen energietoeslag aangevraagd? Dan kunt u dit nog tot en met 1 december 2022 doen. U ontvangt dan in één keer de volledige € 1.300,00.

Energietoeslag

Sinds oktober 2021 zijn de gas- en energieprijzen flink gestegen. De rijksoverheid stelt daarom financiële steun beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Waddinxveense huishoudens met een laag inkomen die bij ons bekend zijn, hebben automatisch een bedrag van € 800,– op hun rekening gekregen. Het gaat dan om huishoudens die van ons een uitkering, bijzondere bijstand of minimaregeling ontvangen. 

Zelf energietoeslag aanvragen

Vanaf 16 mei t/m 1 december 2022 kunnen andere huishoudens met een laag inkomen zelf de energietoeslag aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van Gezondverzekerd.  

Energietoeslag aanvragen

De Ockto app die hiervoor gebruikt wordt, is een betrouwbaar systeem. Tijdens het aanvragen heeft u meerdere malen uw DigiD nodig. Wanneer u alle stappen voor het zelf aanvragen van de energietoeslag heeft doorlopen, krijgt u hiervan een bevestiging via de Ockto-app. Zo snel mogelijk daarna krijgt u bericht of uw aanvraag is toegewezen of afgewezen. Als uw aanvraag is toegewezen, wordt de energietoeslag binnen zes tot acht weken uitbetaald.

Inwoners die het moeilijk vinden om de energietoeslag digitaal aan te vragen, kunnen gebruik maken van digitale ondersteuning bij de bibliotheek (Gouweplein 1). De formulierenbrigade is daar op vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur aanwezig om te helpen. 

De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm

130 % van de bijstandsnorm komt neer op onderstaande netto-inkomens:

  • Alleenstaanden  € 1.360,75
  • Alleenstaande pensioengerechtigden € 1.513,71
  • Samenwonenden/gehuwden € 1.943,93
  • Samenwonenden/gehuwden pensioengerechtigden € 2.050,54

Deze bedragen zijn exclusief toeslagen van de Belastingdienst.

Net zoals bij de andere minimaregelingen houden we rekening met het vermogen van het huishouden. De vermogensnormen zijn:

  • Alleenstaande € 6.505,00
  • Alleenstaande ouder € 13.010,00
  • Samenwonenden/gehuwden €13.010,00

Elk huishouden krijgt hetzelfde bedrag van totaal € 1300,00. 

Inwoners met een lopende schuldregeling kunnen de energietoeslag ook aanvragen

Want deze inwoners hebben onderaan de streep ook een laag inkomen. Zij moeten namelijk tijdens een lopende schuldregeling verplicht aflossen aan de schuldeisers. 

Wanneer kunt u de energietoeslag niet aanvragen?

Als u:

  • in een inrichting woont;
  • jonger bent dan 21 jaar;
  • staat ingeschreven in Waddinxveen met alleen een briefadres.

Heeft u vragen? Stel deze dan via ons contactformulier.