Wassenaar

Inwoners met een laag inkomen kregen in 2022 eenmalig een energietoeslag van € 1.300 per huishouden. Studenten die voldoen aan de voorwaarden kunnen de energietoeslag 2022 nog tot en met 31 januari 2023 aanvragen. Voor inwoners behalve studenten was de energietoeslag 2022 aan te vragen tot en met 30 november 2022.

Er komt ook een energietoeslag van € 1.300 voor 2023. De Rijksoverheid meldt dat gemeenten alvast € 500 van de energietoeslag 2023 kunnen uitbetalen in 2022. Op dit moment wachten wij met uitvoering van de energietoeslag 2023, totdat de voorwaarden vanuit de Rijksoverheid bekend zijn.

Aanvragen (met DigiD)

Wat u moet weten

 • Is bedoeld om de hoge energierekening mee te betalen. Wij adviseren u dit geld te reserveren voor de jaarafrekening van uw energieleverancier
 • Uw huishouden ontvangt maximaal 1x deze toeslag
 • Automatische uitkering in volgende gevallen:
  • Uitkering van de gemeente (bijstand, Bbz, IOAW of IOAZ)
  • U maakt gebruik van een minimaregeling tot 110% van het sociaal minimum
  • Bij de aanvraag van een minimaregeling tot 110% van het minimum wordt automatisch beoordeeld of u ook recht heeft op de energietoeslag. U hoeft geen aparte aanvraag in te dienen
 • Aanvragen is voor studenten nog mogelijk tot en met 31 januari 2023
 • Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u de vergoeding binnen 4 weken. Is uw aanvraag (formulier of bewijsstukken) niet in orde, dan kan het langer duren
 • Deze toeslag telt niet mee als inkomen. U hoeft de toeslag daarom niet op te geven bij uw belastingaangifte over het jaar 2022
 • Vergoeding is een gift. U hoeft het niet terug te betalen. U moet wel terugbetalen als later blijkt dat u er geen recht op had. Bijvoorbeeld omdat de informatie die u heeft gegeven bij uw aanvraag niet klopte
 • Uw vermogen wordt niet meegeteld voor uw recht op energietoeslag
 • Zit u in een schuldhulpverleningstraject of is beslag gelegd op uw inkomen? En is hierdoor uw besteedbaar inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum? Dan heeft u misschien recht op energietoeslag