Wierden

De prijzen van de energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Voor huishoudens met een lager inkomen is er daarom de eenmalige energietoeslag van € 1300. Voor wie niet in aanmerking komt voor die regeling of voor wie die regeling niet voldoende is, is er onder voorwaarden nog een extra bijdrage in de gestegen energierekening. Gemeente Wierden wil hiermee voorkomen dat huishoudens als gevolg van de stijgende energiekosten in de financiële problemen komen.

De regeling houdt in dat de gemeente de meerkosten tussen de nieuwe en oude (energie)rekening vergoedt. Vanaf januari 2023 vergoedt de gemeente het verschil tussen de prijsplafonds voor gas en elektriciteit en het termijnbedrag van uw nieuwe energierekening. Dat doet de gemeente tot en met maart 2023. Daarna bekijkt de gemeente of de regeling wordt voortgezet.

Vragen over of hulp bij het besparen van energie?

Stichting Duurzaam Wierder-Enter verzorgt het gemeentelijke energieloket.

Energieloket(externe link)

Hier kunt u terecht met al uw vragen over isolatie, besparing, duurzaamheidslening en subsidies. Elke woensdag van 16.00 – 18.00 uur zijn de energiecoaches aanwezig op de Gildenweg 8A in Wierden om uw vragen te beantwoorden. U kunt de energiecoaches tijdens kantooruren bereiken via 0546 – 72 31 17 of per e-mail

Aanvragen

Aanvragen kan via onderstaande button of schriftelijk door het aanvraagformulier op te halen bij het zorgloket van de gemeente Wierden. Het zorgloket is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08:30 tot 12:30 uur.

Aanvragen extra bijdrage

Voorwaarden

 • U heeft een inkomen dan niet hoger is dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm (zie onderstaande bedragen)
 • U heeft een niet te hoog vermogen (zie onderstaande bedragen)
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U krijgt geen studiefinanciering
 • U woont in de gemeente Wierden
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) met een woonadres
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen
 • U betaalt zelf de energierekening
 • U heeft te maken met gestegen energiekosten. U heeft een variabel energiecontract (hier geldt geen specifieke ingangsdatum) of u heeft een nieuw vast energiecontract vanaf 1 juli 2022

U kunt ook in aanmerking komen wanneer u als gevolg van een schuldenregeling op grond van de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) een bedrag van uw inkomen overhoudt om van te leven dat lager is dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm.  

Wanneer u de eenmalige energietoeslag van €1.300,- en de korting op de energierekening van €190,- in november en december hebt ontvangen, dan verrekenen wij deze met de extra bijdrage in de energiekosten van de gemeente.

Let op: ook in 2023 komt er een nieuwe energietoeslag. Deze kunt u op dit moment nog niet aanvragen. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat op deze pagina. 

Inkomensgrenzen

De volgende inkomensgrenzen worden gehanteerd:

Let op: het gaat om het inkomen van drie maanden voorafgaand aan uw aanvraag. Bij wisselende inkomsten gaan wij uit van het gemiddelde inkomen in deze drie maanden. 

150% van de bijstandsnorm excl. vakantiegeld (netto)

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder)€1.703,82 per maand€1.896,21 per maand
Samenwonend/getrouwd€2.434,02 per maand€2.575,26 per maand

Gebaseerd op de bijstandsnormen van 1 januari 2023

De volgende vermogensgrenzen worden gehanteerd:

 • €10.000,- voor alleenstaanden
 • €15.000,- voor alleenstaande ouders, echtparen of samenwonenden
 • Voor het vaststellen van uw vermogen kijken we naar de tegoeden op uw bank- en spaarrekening en niet naar een eigen koopwoning of goederen als een auto of waardevolle spullen. 

Wat moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Overzicht van alle inkomsten van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag (loonstroken/uitkeringsspecificaties)
 • Bankafschriften van alle betaalrekeningen en spaarrekeningen die op uw naam staan met vermelding van het saldo van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag
 • Eindafrekening van het vorige energiecontract
 • Een bericht (brief of email) van de energieleverancier met daarin het nieuwe termijnbedrag

Termijn

U krijgt zo snel mogelijk reactie op uw aanvraag. De gemeente Wierden beslist uiterlijk binnen 8 weken op uw aanvraag.

U voldoet niet aan de voorwaarden

Mogelijk komt u in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag of een subsidie voor verduurzaming.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, maar is er als gevolg van de hogere energierekening wel een schrijnende situatie ontstaan? Neem dan contact op met ons Zorgloket. Zij helpen u graag voort en kijken samen naar de mogelijkheden. Bellen kan via: 0546 – 58 09 90 of mail naar zorgloket@wierden.nl