Wijchen

De energieprijzen zijn fors gestegen. Heeft u een laag inkomen? Dan krijgt u misschien een eenmalige energietoeslag. Dit was eerder een eenmalig bedrag van € 800,-. Dit bedrag is nu opgehoogd naar € 1.300,-. Het helpt u uw energierekening te kunnen betalen.

Automatische uitbetaling

Heeft u al een energietoeslag van € 800,- ontvangen? Dan ontvangt u deze extra € 500,- automatisch op uw rekening in de eerste week van november. U hoeft zelf niets te doen.

Energietoeslag aanvragen

Vraagt u de energietoeslag na 28 oktober 2022 aan? Komt u in aanmerking? Dan ontvangt u in één keer het bedrag van € 1.300,-. U kunt de eenmalige energietoeslag online of schriftelijk aanvragen. Of u haalt een formulier op en vult deze in.

Uw aanvraag energietoeslag 2022 moet uiterlijk 31 mei 2023 bij ons binnen zijn.

Eenmalige energietoeslag aanvragen met DigiD(Deze link gaat naar een externe website)

U kunt de eenmalige energietoeslag ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag (PDF, 717.5 kB)

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Wijchen als u op de aanvraagdatum:

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

  • jonger dan 21 jaar bent
  • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen)
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.