Wijk bij Duurstee

De kosten voor energie zijn flink gestegen. Hierdoor hebben veel mensen moeite om hun energierekening te betalen. De regering wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft, een eenmalige energietoeslag.
De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 1300,-. Dat geld is bedoeld om u te helpen met het betalen van rekeningen voor gas en elektriciteit. Woont u in de gemeente Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede of Zeist? En denkt u recht te hebben op de éénmalige energietoeslag? Dan kunt u bij de RSD de energietoeslag aanvragen. 

Aanvragen energietoeslag

Vergeet bij uw aanvraag niet om een aantal bewijsstukken mee te sturen! 

Welke bewijsstukken moet u meesturen?

 • Een kopie van een geldig Nederlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een geldig vreemdelingendocument (een rijbewijs wordt niet geaccepteerd).
 • Een kopie van uw bankpas met daarop zichtbaar het rekeningnummer waar u de toeslag op gestort wilt hebben. Als u onder bewind staat dan stuurt u een bewijs van uw beheerrekening mee.
 • Bewijsstukken van uw maandelijkse inkomsten, zoals een loon-of uitkeringsspecificatie, bewijs van ontvangen alimentatie (vonnis over kinderalimentatie en partneralimentatie), inkomsten uit eigen onderneming (klik hier voor meer info), voorlopige teruggave van de Belastingdienst etc.

Energievergoeding automatisch uitbetaald

In de volgende situaties wordt de energievergoeding automatisch uitbetaald en hoeft u niets te doen:

 • U ontvangt een algemene bijstandsuitkering;
 • U ontvangt een IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering;
 • U ontvangt een AOW uitkering met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) via de SVB. Let op! Ontvangt u alleen AOW? Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen.

De energietoeslag wordt dan automatisch naar u overgemaakt. U hoeft hiervoor verder niets te doen. 

Zelf energietoeslag aanvragen

U kunt een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag indienen als u:

 • ingeschreven staat in de gemeente Wijk bij Duurstede
 • 21 jaar of ouder bent en;
 • een laag inkomen heeft (niet hoger dan 120% van het sociaal minimum);
 • Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder is het maximale nettobedrag € 1322,18 per maand (inclusief vakantietoeslag);
 • Voor gehuwden en samenwonenden van 21 jaar en ouder is het maximale nettobedrag € 1888,84 per maand (inclusief vakantietoeslag);
 • Voor alleenstaanden, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het maximale nettobedrag €1470,80 per maand (inclusief vakantietoeslag);
 • Voor gehuwden en samenwonenden, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het maximale nettobedrag €1992,43 per maand (inclusief vakantietoeslag) en;
 • geen aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (wanneer u jonger bent dan 27 jaar) en;
 • over een zelfstandige woonruimte beschikt, met daarbij een zelfstandig contract met een energieleverancier, of
 • bent toegelaten tot de wettelijke schuldhulpverlening, mits u beschikt over een zelfstandige woonruimte met daarbij een zelfstandig contract met een energieleverancier.

Inkomen

Let op! Onder inkomen valt ook de algemene heffingskorting van de minstverdienende partner, inkomensafhankelijke combinatiekorting, partneralimentatie, kinderalimentatie en inkomen uit zelfstandig ondernemerschap.

Belangrijk!

 • De toeslag kan uiterlijk tot en met 31 mei 2023 worden aangevraagd.
 • Het is belangrijk dat u alle gevraagde gegevens meestuurt. Wanneer u vergeet om gegevens mee te sturen bij uw aanvraag, kan de behandeling van uw aanvraag vertraging oplopen. Of kan het zelfs zo zijn dat we uw recht op energietoeslag niet kunnen vaststellen.
 • Vanwege de vele aanvragen die wij op dit moment binnen krijgen, kan de afhandeling ervan langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wie krijgen geen energievergoeding?

In de volgende situaties krijgt u geen energievergoeding:

 • U verblijft in een inrichting;
 • U bent jonger dan 21 jaar;
 • U bent jonger dan 27 jaar en maakt aanspraak op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000;
 • u bent dak- of thuisloos.

Financiële hulp

Bent u door de stijgende energieprijzen financieel in de problemen gekomen? Dan kunt u voor advies en ondersteuning terecht bij de afdeling Schulddienstverlening van de RSD. Hiervoor kunt u bellen met het nummer 030 – 692 95 00 of mailen naar schuldhulp@rsdkrh.nl. Wij staan iedere werkdag voor u klaar.

LET OP!! Energievergoeding 2022 en 2023

U kunt de energietoeslag 2022 aanvragen tot en met 31 mei 2023. Let op! Uw aanvraag moet uiterlijk 31 mei 2023 ontvangen zijn. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen, vindt u hier of op de website van de Rijksoverheid(externe link)(externe link).

Het kabinet heeft aangekondigd dat de energievergoeding van € 1.300 opnieuw aangevraagd kan worden in 2023. En dat gemeenten vooruitlopend hierop een voorschot kunnen geven van € 500. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk. In het eerste kwartaal van 2023 geven wij u hierover meer informatie. Deze kunt u dan teruglezen op onze site.