Winterswijk

Door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie komen inwoners met een laag inkomen in de knel. Het kabinet heeft besloten om een eenmalige energietoeslag van 800 euro voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar te stellen.

Inwoners van de gemeente Winterswijk met een laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) komen hiervoor in aanmerking. Deze eenmalige energietoeslag is een initiatief van het Rijk en wordt via de gemeente betaald. De gemeenten hebben het geld nog niet ontvangen, maar schieten dit zolang voor.

Inwoners met een uitkering van Fijnder en ontvangers van bijzondere bijstand ontvangen automatisch de toeslag

De energietoeslag wordt bij huishoudens die op 1 maart een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ) hebben ontvangen automatisch door Fijnder op hun bankrekening bijgeschreven. Dit geldt ook voor huishoudens die in het eerste kwartaal van 2022 bijzondere bijstand hebben ontvangen. Elk huishouden ontvangt 800 euro. Het bedrag staat rond 15 april op de rekening. Deze inwoners hoeven zich dus niet te melden bij Fijnder.

Inwoners met een laag inkomen kunnen zich melden bij Fijnder

Inwoners met een laag inkomen komen ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Werkenden met een minimuminkomen en ouderen die alleen van hun AOW leven, komen mogelijk ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Een laag inkomen is een inkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande tot AOW-gerechtigde leeftijd is dit minder dan € 1.244,54 netto per maand exclusief vakantiegeld. Voor gehuwden of samenwonenden is dit minder dan € 1.777,92 netto per maand exclusief vakantiegeld. Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd liggen deze bedragen op € 1.382,89 voor een alleenstaande, en op € 1.872,49 voor gehuwden of samenwonenden.

Valt je inkomen onder deze grens? Dan kun je vanaf 1 april een aanvraag indienen bij Fijnder.
Ga naar de website van Fijnder: www.fijnder.nl en dien je aanvraag in. Je kunt ook mailen naar info@fijnder.nl of bellen 0544-474200.

Hulp nodig bij het indienen van de aanvraag?

Heb je hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? De Formulierenbrigade helpt je hier graag bij. Zij zijn iedere maandag en dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur bij De Post, Balinkesstraat 4 te Winterswijk aanwezig om je te helpen.