Zoeterwoude

UPDATE: Op dit moment is het nog niet mogelijk om de energietoeslag aan te vragen. Het gemeente bestuur moet op dit moment nog een besluit nemen. Als dit besluit genomen is zal er meer bekend zijn over de voorwaarden. De gemeente wil de energietoeslag 2023 voor 1 januari uitbetalen als dit haalbaar is. Het is daarom belangrijk om de website van de gemeente Zoeterwoude in de gaten te houden.

Energietoeslag 2022/2023

Heeft u een laag inkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van € 1.300 netto per huishouden! Dit is een tegemoetkoming voor de hogere energierekening als gevolg van de gestegen gasprijzen.

Extra compensatie

Het college heeft op 13 december jl. besloten dit bedrag met nog eens € 100 te verhogen tot € 1.400 per huishouden als extra compensatie. Dit betekent dat inwoners die de energietoeslag eerder hebben gekregen een nabetaling van € 100 ontvangen. Deze wordt automatisch op de bankrekening gestort. U hoeft hiervoor niets te doen. Heeft u niet eerder de energietoeslag ontvangen en voldoet u wel aan de voorwaarden, dan kunt u hieronder nog een aanvraag indienen tot en met 31 december 2022.

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente  Zoeterwoude als u

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Zoeterwoude woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm. Hieronder vindt u de inkomensgrenzen.

Inkomensgrenzen netto per maand, exclusief vakantietoeslag

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/alleenstaande ouder€ 1.256,08€ 1.397,27
Samenwonend/getrouwd€ 1.794,40€ 1.892,81

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
  • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
  • dak- of thuisloos bent en alleen een briefadres in de gemeente heeft.

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan! U kunt nog een aanvraag indienen tot en met 31 december 2022.

Hieronder vindt u het aanvraagformulier. Vul deze volledig in, voeg de bewijsstukken bij en vergeet niet uw handtekening te plaatsen. Heeft u een partner dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen! U kunt de aanvraag indienen bij de heer F. Toet, consulent Werk en Inkomen, via f.toet@zoeterwoude.nl. Voor nadere informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met de heer Toet, via telefoonnummer 071-5806300.

Aanvraagformulier 

Zelfstandig ondernemers komen ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag

Voor zelfstandig ondernemers geldt dat het definitieve (jaar)inkomen pas na afloop van het boekjaar kan worden vastgesteld. Bent u zelfstandig ondernemer en verwacht u dat uw inkomen lager blijft dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, doe dan een aanvraag. U krijgt de energietoeslag dan toegekend in de vorm van een renteloze lening. Na afloop van het boekjaar wordt getoetst aan de hand van de jaarcijfers of u daadwerkelijk recht had en of de lening omgezet kan worden in een bedrag om niet (=gratis). Heeft u alsnog geen recht dan kunt de lening in termijnen terugbetalen.