Zwolle

UPDATE: De gemeente Zwolle is op dinsdag 17 oktober gestart met het selecteren van inwoners die mogelijk automatisch recht hebben op de energietoeslag 2023. Houd voor meer informatie de website van de gemeente Zwolle in de gaten.

Energietoeslag 2022/2023

Voor 2022 is de energietoeslag € 1.800.

Veel mensen hebben de energietoeslag voor 2022 al gekregen of aangevraagd. Heeft u de toeslag nog niet aangevraagd? Doe dat snel. U kunt de energietoeslag nog tot 1 februari 2023 aanvragen.

Betaling energietoeslag 2022

De gemeente Zwolle heeft de energietoeslag voor 2022 al betaald aan zoveel mogelijk inwoners met een laag inkomen. Deze inwoners zijn bekend bij de gemeente Zwolle.

De toeslag wordt in gedeelten betaald. Eerst is € 800 betaald en in oktober is aan de meeste huishoudens € 500 extra betaald. Heeft u die extra € 500 nog niet ontvangen? Dan vragen we nog even uw geduld. We werken er hard aan om vast te stellen of u ook die € 500 aan energietoeslag kunt krijgen. Als dat zo is, betalen we dit zo snel mogelijk aan u.

Heeft u al terecht de toeslagen van € 800 en € 500 gehad? Dan krijgt u nog een extra energietoeslag van € 500. Dit bedrag krijgt u vóór 1 april 2023 vanzelf op uw rekening. Hiermee komt de toeslag voor 2022 op een totaalbedrag van € 1.800.

Energietoeslag van 2022 aanvragen

Wij kennen niet iedereen met een laag inkomen. Daardoor kunnen we niet aan iedereen met een laag inkomen de toeslag vanzelf betalen. Als u de toeslag niet vanzelf heeft gehad, kunt u deze aanvragen. Dat kan hier onder bij ‘Aanvraag’.

Vraagt u nu voor het eerst de energietoeslag aan? En kunt u de toeslag krijgen? Dan krijgt u € 1.800 in één keer.

De gemeente verwerkt nu in korte tijd heel veel aanvragen. Daardoor kan het de afhandeling van de aanvraag langer duren dan u van ons gewend bent. Mocht dit voor u een probleem zijn, neem dan contact met ons. 

Kent u mensen die misschien recht hebben op de energietoeslag? Vertel ze er dan over. De gemeente Zwolle wil dat zo veel mogelijk mensen, die recht hebben op de toeslag, deze ook echt ontvangen.

Energietoeslag 2023

Voor 2023 is de energietoeslag € 800. 

Zodra er meer bekend is over de energietoeslag 2023 leest u op deze pagina:

 • De voorwaarden van de energietoeslag 2023.
 • Wanneer in 2023 de energietoeslag wordt uitbetaald.
 • Wanneer u in 2023 de energietoeslag kunt aanvragen.

Nu nog geen hogere energierekening?

Hebt u uw energierekening nog niet gekregen? Houd dan de energietoeslag apart op uw spaarrekening. Zo kunt u straks uw energierekening betalen en voorkomt u betalingsproblemen.

Heb ik recht op energietoeslag voor 2022?

Dit zijn de voorwaarden voor de energietoeslag:

1. 18 jaar of ouder

U en uw eventuele partner zijn 18 jaar of ouder.

2. Energiekosten

U heeft energiekosten.

3. Inkomen

Het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Het gaat dan om het inkomen in de maand vóór uw aanvraag. Uw vakantiegeld en de toeslagen van de Belastingdienst tellen wij niet mee.

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen in 2022. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager zijn. De bedragen zijn netto en zonder vakantiegeld.

 21 jaar tot AOW-leeftijd130% van bijstandsnorm (netto)
AOW-leeftijd of ouder130% van bijstandsnorm (netto)
Alleenstaand€ 1.360,75
Alleenstaande ouder€ 1.360,75
Echtpaar of samenwonend€ 1.943,93
Alleenstaand€ 1.513,70
Alleenstaande ouder€ 1.513,70
Echtpaar of samenwonend€ 2.050,54

Is uw inkomen hoger, maar krijgt u schulddienstverlening van de gemeente Zwolle? Dan kan het zijn dat u recht hebt op de energietoeslag. Vraag de toeslag daarom aan.

Student

Bent u uitwonend student en heeft u recht op studiefinanciering? Dan houden wij ook rekening met inkomen uit studiefinanciering. Voor het inkomen uit studiefinanciering geldt een normbedrag. Hierbij wordt niet gekeken of u dit bedrag ook echt ontvangt of leent.

Als u naast studiefinanciering ook nog andere inkomsten heeft, dan worden deze bedragen bij elkaar opgeteld. Uw totale inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt.

Uitwonende studentNormbedrag
HBO€ 932,87
MBO€ 766,06

Geen recht als…

U hebt geen recht op de energietoeslag als u:

 • jonger dan 21 jaar bent en bij uw ouder(s) woont
 • student bent en bij uw ouder(s) woont
 • in een inrichting woont
 • de energietoeslag als zelfstandig ondernemer aanvraagt voor uw gestegen bedrijfslasten.

Aanvraag

U kunt hier de energietoeslag digitaal aanvragen. Daarvoor heeft u DigiD nodig. 

Digitale bewijsstukken moet u direct toevoegen. Het handigst is, als u deze stukken van tevoren opzoekt en klaarzet in een map op uw computer, telefoon of tablet. Heeft u papieren bewijsstukken? Dan kunt u daar een digitale foto van maken en die toevoegen. Zorgt u er wel voor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn?

Voor uw aanvraag hebben we in ieder geval van u (en uw mogelijke partner) nodig:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • kopie van de laatste rekening van uw energiekosten of
 • een huurcontract waaruit blijkt dat u energiekosten betaalt

Heeft u geen uitkering van de gemeente Zwolle? Dan hebben we ook de volgende digitale bewijsstukken nodig:

 • kopie bewijsstuk van uw inkomsten op dit moment
 • kopie van uw bankpas of rekeningafschrift waarop het IBAN staat en de naam van wie het IBAN is

Aanvragen met DigiD

Bewindvoerder of curator

Aanvragen met e-Herkenning

Bevestiging ontvangst

Zodra u de aanvraag heeft verstuurd, krijgt u een e-mail van ons. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. In de e-mail staat ook het nummer van uw aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Zelf volgen

Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Op MijnLoket ziet u hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag. Eventueel kunt u daar nog bewijsstukken toevoegen.

Niet digitaal

Lukt het u niet om digitaal een aanvraag te doen? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen. Als het nodig is, sturen wij u een formulier dat u met de pen kunt invullen.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle helpt u hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Geen recht, maar wel hulp nodig?

Bijzondere bijstand

Door de stijging van de energieprijzen kan uw energierekening flink hoger zijn. Soms kunnen we u helpen met bijzondere bijstand.

Hulp nodig?

Kunt u uw energierekening niet op tijd betalen? Of hebt u een betalingsachterstand? U kunt hulp krijgen en voorkomen dat u wordt afgesloten van energie. Neem hiervoor contact op met uw energieleverancier. Uw energieleverancier kijkt samen met u naar de mogelijkheden. 

Kijk voor meer hulp ook op de pagina Geldproblemen voorkomen en oplossen. En op www.geldfit.nl/energie

Tips en gratis advies

Energie besparen kan al met kleine en goedkope maatregelen. Op internet staat veel informatie. Bijvoorbeeld bij:

 • MilieuCentraal
 • Duurzaam Bouwloket Hier kunt u telefonisch goed advies krijgen van energieadviseurs.
 • www.zetookdeknopom.nl 
 • Op de wijkenkaart van het Duurzaam Bouwloket staat of er in uw wijk een bewonersinitiatief is. Daar kunt u advies en hulp krijgen. Energiecoaches uit uw eigen wijk geven gratis advies bij u thuis over hoe u uw woning het beste kunt verduurzamen.
 • Warm Thuis Zwolle
  Gratis hulp bij energie besparen als u dat zelf niet kunt betalen.